Artikels

Gepost op 20 nov 2017 door Decock Tim


Artikel 3 : Lipoedeem


Lipoedeem ?? Een ziekte of “gewoon” een fysiek, esthetisch probleem???

Om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de internationale wereld van de lymfologie, is een delegatie van het bestuur van MLDV, afgereisd naar Malmö in Zweden. Aangezien “manuele lymfedrainage a.m Vodder” een vaste entiteit is in de behandeling van zichtbare en onzichtbare oedemen , is het voor ons , uw bestuur, een taak om u daar te vertegenwoordigen en op de hoogte te brengen van de onderzoeken in “nieuwigheden “ in de strijd tegen lymfologische problemen.

Lipoedeem ...
We kennen deze patiënten allemaal. Het zijn deze mensen die klagen van pijn, zwelling, gevoeligheid voor blauwe plekken of haematomen. We zwijgen hierbij nog van de mechanische en functionele problemen die deze patiënten ondervinden. Veelal spreken we over jonge dames die de deur niet meer uitdurven omdat ze te zware deformaties hebben aan de benen, jonge dames van wie de kleren niet meer aanpassen zoals het hoort en laat ons eerlijk zijn… dit hoort niet in de hedendaagse maatschappij.En toch wordt dit door de internationale classificatie nog niet erkend als een ziekte.

Lipoedeem is een symmetrisch bilaterale aandoening ten gevolge van vocht in vetcellen van de romp tot de enkels. Het komt vrijwel alleen voor bij vrouwen, heeft een relatie met overgewicht en kan familiair zijn. Verwarring met lymfoedeem en veneuze insufficiëntie is mogelijk.
De benen zijn bij palpatie meestal zeer gevoelig. Er is sprake van non-pitting oedeem(indien er nog geen veneus of lymfatisch probleem is). Kenmerkend is dat de voeten en de tenen nooit in omvang zijn toegenomen. Voor deze aandoening bestaat nog geen accurate remedie.

Wij weten allemaal dat we mensen met lipoedeem in stadium 1, onder de 35 jaar nog kunnen helpen met MLDV. Stadium 2 daarentegen (cellulitis, doch nog geen deformaties), moeten worden behandeld om een verdere evolutie naar stadium 3 (deformaties) tegen te gaan. Eens in stadium 3 terecht gekomen is het proces irreversibel, mits wat we in het verdere verloop van het artikel aantonen.

In het San Giovanni Battista Hospital in Rome doet men reeds jaren onderzoek naar deze aandoening. Desondanks het feit dat er nog geen echte behandeling werd gevonden om deze patiënten echt te helpen, tracht men wel om deze aandoening als een ziekte te laten erkennen en in kaart te brengen in de inernational classification of pathologies.

In de volgende universiteiten werd onderzoek verricht naar lipoedeem. We trachten de besluiten voor u even op te sommen.

University of Szeged, Hongarije.

Tal van studies tonen aan dat compressie niet afdoende helpt voor lipoedeem. Eén van de oorzaken is dat lipoedeempatiënten geen hoge druk kunnen verdragen op de aangedane ledematen. Men doet geen uitspraak over welke druk het beste resultaat geeft , doch testte men wel twee groepen die elk een verschillende steunkous aangepast kregen. Van de 39 patiënten waren er 17 die een lage drukkous droegen van 23-32 mmHg druk en 22 mensen die 34-46 mmHg kregen. Men spreekt hier niet over de tijd die deze kousen werden gedragen, maar wel over het feit dat alle patiënten deze steunkousen konden verdragen. Hierbij ontkracht men het feit dat lipoedeempatiënten geen hogere drukken kunnen verdragen.


Hanse-Klinik, Lübeck

In de Westerse wereld is het percentage aan mensen met een BMI boven de 30 de laatste 20 jaar met rasse schreden gestegen. Van de 112 mensen met lipoedeem die een liposuctie ondergingen de laatste 7 jaar, spreken we over niet minder dan 47%. Men doet geen uitspraak over het feit dat er een correlatie is tussen de aandoening of verkeerde eetgewoonten.
Indien men er statistieken van maakt, dan ziet men dat het grootste gedeelte van al deze mensen komen voor orthopedische problemen, indien er geen liposuctie werd uit gevoerd.

De meeste orthopedische problemen die zich voordoen bij mensen met lipoedeem doen zich voor in de knie of zelfs soms in de enkels. Dit is het gevolg van de stand die de heupen van deze mensen gaan aannemen. Meestal lopen deze mensen met een abductie van de heup, of m.a.w. met de benen licht open. Als gevolg hiervan gaan de knieën en de enkels extra worden belast. Het aantal knieprotheses dat op jonge (veertigers of vijftigers) leeftijd wordt geplaatst is enorm.

Men is gestart met het uitvoeren van liposuctie ter hoogte van de dijen van deze patiënten, omdat men opmerkt dat er een grote houdingscorrectie is bij deze mensen, vnl. bij de gang.

Algemeen besluit van dit onderzoek:
liposuctie bij lymfoedeem vermindert knie- en enkelpijn en voorkomt zelfs toekomstige orthopedische problemen. In tal van universiteiten, met name Rome (Italië), Colombia (US), Lubëck (Duitsland) werden een heleboel onderzoeken gedaan naar de erkenning en behandeling van lymfoedeem. De waaier van onderzoeken ging van diëten, sporten, MLD, zwachtelen,liposuctie,…

Als algemeen resultaat komt men tot de volgende conclusie:
met al onze behandelingen kunnen we een verbetering krijgen van 10%. Is dit veel ? Nee, maar wat veel belangrijker is…we kunnen de pijn van de patiënt met meer dan 50% reduceren met manuele lymfedrainage Vodder.

Dit maakt dat onze patiënt terug geniet van alles wat er om hem of haar heen gebeurt, zonder te moeten denken aan de constante pijn die er is. Onze patiënt zal het terug aandurven om stappen te zetten naar de buitenwereld toe. Dit resulteert dan weer in een verhoging van beweging, conditie en laat ons niet vergeten… de orthosympatische manier van leven om te buigen naar parasympaticus.Drs. Tim Decock     Fluvio 2012
Volgend artikel

Artikel 3 van 3 32 1

Foto Galerij