Behandeling

Gepost op 20 nov 2017 door Decock Tim


Hoe verloopt de behandeling

De behandeling van lymfeoedeem is meestal langdurig en intensief. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ontzwellingsfase en vervolgens de onderhoudsfase.


De ontzwellingsfase

Het is een intensieve fase waarbij de duur van patiënt tot patiënt varieert maar waar we wel pogen deze zo kort mogelijk te houden. De bedoeling is om het lidmaat maximaal ontzwollen te krijgen. Eens dit zo is, kan er een compressiekous worden opgemeten waarmee we overgaan naar de onderhoudsfase.


De onderhoudsfase

In deze fase ligt de nadruk op het stabiel houden van het lymfeoedeem en het voorkomen van complicaties. Daarbij blijven dezelfde behandelingen als in de ontzwellingsfase van kracht, maar minder frequent. Lymfeoedeem is immers een chronische aandoening.


De behandeling bestaat uit:

Manuele lymfedrainage en aangepaste oefentherapie die de circulatie bevorderen
Schoudermobilisatie (ter voorbereiding van bestraling)
Compressie (zwachtelen)
Compressiekousen
Zelfmanagement

Lees meer ...

Pagina 2 van 6 65432 1

Foto Galerij